ფულის გამომუშავება

Baby Shop affiliate program is free and enables members to earn revenue by placing a link or links on their web site which advertises Baby Shop or specific products on it. Any sales made to customers who have clicked on those links will earn the affiliate commission. The standard commission rate is currently 3%.


Магазин детских партнерская программа бесплатна и позволяет участникам получать прибыль от размещения ссылки или ссылки на их веб-сайт, который рекламирует Магазин детских или конкретных продуктов на нем. Любые продажи, сделанные клиентами, которые кликали на эти ссылки будут зарабатывать партнерской комиссии. Стандартная ставка комиссии в настоящее время 3%.


agu.ge საბავშო ტანსაცმლის და აქსესუარების ონლინე მაღაზია - გამომუშავება პარტნიორული პროგრამით


Affiliate ყველამ იცის რაც არის და როგორც არის. 

ამიტომ გთავაზობთ ჩვენს საიტზე მსგავს პროგრამას.


3% გაყიდული პროდუქციის. 


აუცილებელია გაიყიდოს ის პროდუქცია რომელსაც დაარეკლამებთ და დაკლიკებით გადმოვა საიტზე და შეიძენს. 


 ავტორიზაცია

 რეგისტრაცია